Cao bách bộ

Cao bách bộ trị ho hiệu quả

Đặt mua cao bách bộ

Tag: Những nghiên cứu về cây Bách Bộ

Cao bách bộ

Những nghiên cứu về Cao Bách Bộ

Những nghiên cứu về Cao Bách Bộ Nghiên cứu  đăng trên tạp chí “Journal ofEthnopharmacology” của 4 nhà khoa học Hàn Quốc trong thí nghiệm invitro và invivo đã chỉ ra hoạt động kháng viêm của dịch chiết Bách Bộ. Theo đó,  dịch chiết Bách Bộ làm giảm các cytokine viêm và yếu tố NF-kB- là […]

Thiết kế website bởi Vifonic.vn